غرب با جنگ ترکیبی به دنبال انقلاب رنگی در ایران بود/تقویت همکاری‌ نظامی با کشورهای دوست


تهران – ایرنا – معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه کشورهای غربی سعی کردند با استفاده از برخی چهره‌ها و جنگ ترکیبی، انقلاب رنگی در ایران به راه بیندازند، گفت: ریشه این توطئه‌ها بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب این است که آنها با ایران قوی مخالفند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001375/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی