غرب بر سر عقل/برجام امان می‌یابد؟


تهران-ایرنا- تحلیل و نتیجه‌گیری از تازه‌ترین دیدار برجامی هرچند زود به نظر می‌رسد اما همین دیدار ارسال سیگنالی است که نشان می‌دهد غرب پس از بی‌نتیجه ماندن پروژه اغتشاش‌پروری در ایران، آرام آرام بر سر عقل و واقع‌گرایی می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976433/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی