غرب در حوزه حقوق بشر حرفی برای گفتن ندارد/فشارهای بین‌المللی علیه ایران نتیجه‌ای ندارد
تهران- ایرنا- کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه کشورهای غربی به دلیل عملکرد امروزشان در جایگاهی نیستند که در حوزه حقوق بشر حرفی برای گفتن داشته باشند، گفت: غربی‌ها در حوزه تبلیغات توانمند هستند و واقعیت‌های دنیا را آنگونه که خودشان می‌خواهند نشان می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966347/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی