فاز سه‌گانه براندازی چگونه علیه ایران فعال شد؟ / عملیات فریب گروه‌های تجزیه‌طلب


تهران-ایرنا- نیروهایی که توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در کردستان عراق آموزش دیده بودند را برای غائله مهاباد به داخل کشور آوردند اما طرح مهاباد هم برای تبدیل شدن به کانون تحرکات علیه ایران به دلیل ذهنیت بسیار منفی خود کردها از کوموله به نتیجه نرسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954481/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی