فاطمی امین از وزیران کاربلد دولت است/نباید افزایش قیمت خودرو را به گردن وزیر انداخت


گنبدکاووس- ایرنا- نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با دفاع از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های مختلف گفت: فاطمی‌امین از وزیران کاربلد دولت سیزدهم بوده که در حوزه فعالیت‌های این وزارتخانه یک کارشناس متخصص و خبره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091013/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی