فایل صوتی رابرت مالی و آینده مذاکرات


تهران-ایرنا- واقعیات میدانی نشان می‌دهد تیم مذاکراه کننده آمریکایی نه تنها در دستیابی به هدف اصلی خود یعنی توسعه محدودیت‌های ایران از حوزه هسته‌ای موجود در برجام به محدودیت‌های موشکی و منطقه‌ای ناکام مانده که حتی احیای چهارچوب‌های برجامی علیه فعالیت صلح آمیز هسته‌ای کشورمان را نیز بدست نیاورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181872/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی