فتح خرمشهر راه رهایی از ظلم را به ملت‌های جهان نشان داد


ارومیه – ایرنا – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: فتح خرمشهر راه رهایی از ظلم را به ملت‌های مظلوم جهان نشان داد و ثابت کرد می‌توانند با مقاومت، سرزمین خود را از زیر سلطه استکبار آزاد کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120828/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی