فراخوان نخستین جشنواره تولیدات روابط عمومی‌ها و رسانه‌های ایران در کرمان رونمایی شد


کرمان – ایرنا – فراخوان نخستین جشنواره تولیدات روابط عمومی‌ها و رسانه‌های کشور روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی “روایتگران پیشرفت” با حضور سخنگو و دبیر هیات دولت رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141181/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی