فرزین سوابق مدیریتی خوبی در زمینه ایجاد تحولات اقتصادی دارد/ لزوم اتخاذ تصمیمات شجاعانه


تهران_ ایرنا_ عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت:  فرزین سوابق مدیریتی خوب در زمینه ایجاد تحولات اقتصادی دارد و امیدوارم بتواند در راستای تحول در بانک مرکزی اقدامات مهمی انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984142/%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی