فرصت سهم‌بری مازندران از بازار تجاری اوراسیا


ساری – ایرنا – مازندران با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در احیای کریدور شمال-جنوب باشکوفایی ظرفیت‌ها و توسعه صادرات این روزها جایگاه امن تولید و اشتغال پایدار را در مقایسه با دیگر استان‌های کشور دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185173/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی