فرماندار: بیشتر ساختمان‌های ادارات قرچک استیجاری است


قرچک – ایرنا – فرماندار شهرستان قرچک گفت: بیشتر ساختمان‌های ادارات ما استیجاری و غیراستاندار است اما با اینحال خدمت رسانی انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052167/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی