فرماندار ری:زیرساخت های مقابله با سوانح پرتوی و هوایی این شهرستان باید تقویت شود


شهرری- ایرنا- فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: با توجه به استقرار مراکز مهمی از جمله فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در این شهرستان، باید زیر ساخت های مقابله با سوانح پرتوی و هوایی در این منطقه تقویب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044801/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی