فرماندار سنندج: خدمات دولت برای مردم تبیین شود


سنندج- ایرنا- فرماندار سنندج گفت: خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی در این شهرستان با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست لذا دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین این اقدامات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014966/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی