فرماندار شهرقدس: توجه به مشکلات مردم باعث پایداری اجتماعی می‌شود


شهرقدس – ایرنا – فرماندار شهرقدس با بیان اینکه توجه به مشکلات مردم باعث پایداری اجتماعی می‌شود، گفت: مجموعه مدیریت شهرستان در حیطه نظارتی خود به دنبال تبیین مسیر صحیح، پایداری اجتماعی و دیگر موارد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148446/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی