فرماندار ویژه کاشان:تفکر جهادی لازمه پیشرفت و توسعه کشور است


کاشان _ ایرنا _ فرماندار ویژه کاشان گفت:برای رسیدن به پیشرفت و توسعه در کشور، مسئولین باید تفکر جهادی و انقلابی داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061024/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی