فرمانده نیروی زمینی ارتش: جبهه مقاومت هندسه نوین جهانی را برهم‌زده است
سمنان- ایرنا- فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به برنامه دشمن در ایجاد نظم نوین و هندسه نوین جهانی، گفت: عناصر جبهه‌های مقاومت از سوی جهان اسلام، هندسه نوین جهانی را برهم زده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229314/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی