فرمانده پدافند ارتش: ایران حرف اول را در بحث تجهیزات صد در صد بومی در دنیا می‌زند


اهواز – ایرنا – فرمانده نیروی پدافند هوایی گفت: ایران حرف اول را در بحث تجهیزات صد در صد بومی در دنیا می زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956051/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی