فرمانده پدافند هوایی شمال‌غرب: امنیت کشور خط قرمز نیروهای مسلح است


تبریز-ایرنا- فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌ غرب کشور مستقر در تبریز گفت: امنیت کشور در تمام حوزه ها اعم از زمین، دریا و هوا خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961728/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی