فرمانده کل سپاه: جنگ ما با دشمن، جنگ جذب جوان ها است/ طومار دشمنان را در هم می‌پیچیم


فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفر به خوزستان این سرزمین را سرزمین مقدس و کربلای ایران عنوان کرد و به اهمیت اقدامات در مقابله با تهاجم و سیاست های دشمن در این استان اشاره داشت و جنگ امروز با دشمنان را جنگ در جذب جوانان خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169048/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی