فرمان عفو رهبری گامی برای انسجام ملی و شکل‌گیری امید به آینده است


تهران- ایرنا- روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، فرمان عفو گسترده رهبری را گامی مهم، ضرورتی برای پر کردن شکاف‌های ایجاد شده در جامعه و در جهت انسجام ملی و شکل‌گیری امید به آینده و پیشرفت دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022110/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی