فرهنگ بسیج زمینه ساز تشکیل تمدن نوین اسلامی است


اراک _ایرنا_رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: امروز خدمت داوطلبانه و جهادی بین جوانان و نوجوانان نهادینه شده و فرهنگ بسیج، زمینه ساز تشکیل تمدن نوین اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161390/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی