فرودسی پور: سفر بن فرحان به تهران تاریخی و مهم است/ امکان ایجاد بازار بزرگ اسلامی


تهران-ایرنا- مجتبی فردوسی پور مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیایِ مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، سفر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان به ایران را «بسیار مهم و تاریخی برای تقویت روابط تهران و ریاض» ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143150/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی