فروریختن دیوار توهم در برلین


فروریختن دیوار توهم در برلین

تهران-ایرنا- تجمع روز گذشته ضدانقلاب در برلین در حالی برگزار شد که این پروژه به یک شکست تمام عیار تبدیل شد. تجمعی که با فراخوان گسترده و پشتیبانی همه‌جانبه‌ای همراه شد، اما به هدف خود نرسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921320/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی