فسادستیزی پیمان نانوشته میان دولت سیزدهم و مردم است/خط قرمز ما منافع ملی است


تهران – ایرنا- رئیس جمهور در جریان بازدید سرزده از مرکز شبانه‌روزی مبارزه با مفاسد گفت: فسادستیزی پیمان نانوشته میان دولت سیزدهم و مردم است، لذا اولین کسانی که باید در زمینه مبارزه با فساد، پیشرو و پیش‌قدم باشند، دولتمردان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229808/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی