فصل جدید همدلی


تهران- ایرنا- در ایران تجزیه شده، وحدت و همدلی معنا ندارد و دولت و ملت با فاصله معناداری باید در حال قیچی یکدیگر باشند
اهمیت سفرهای استانی بیش و پیش از هرچیز، خنثی سازی این مین‌ها در ایران امروز است
پنج‌شنبه و جمعه گذشته، خراسان جنوبی میزبان اولین سفر دور دوم این سفرها بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972757/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی