فصل سازندگی


تهران-ایرنا-از سال 2011 یک جنگ تمام عیار علیه سوریه به رهبری کشورهای غربی شروع شد و هدف آن ایجاد جنگ داخلی در کشورهای مسلمان برای به حاشیه بردن آرمان فلسطین بود.حالا پس از 13 سال آیت‌الله رئیسی به سوریه سفر کرده تا به نوعی رسما پیروزی مقاومت جشن گرفته شود.
اما ابعاد دیگر این سفر چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85100415/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی