فضای مجازی به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به انقلاب است


تهران- ایرنا- سخنگوی سپاه گفت: تلاش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر آن است که مردم را نسبت به نظام انقلاب و مذهب شیعه بدبین کنند و این تلاش جدیدی نیست و از اول انقلاب و سال‌های قبل از انقلاب شروع شده و همچنان هم ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030389/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی