فعال‌شدن معادن و بازارچه‌های مرزی به پیشرفت سیستان و بلوچستان کمک می‌کند


تهران- ایرنا- نماینده، زابل و زهک در مجلس با اشاره آنچه که امروز می‌تواند پیشرفت استان را در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری به همراه داشته باشد، گفت: فعال‌شدن معادن و تکمیل زنجیره‌های فرآوری، فعال‌شدن بازارچه‌های مرزی در پهنه استان (چه در همسایگی افغانستان و چه پاکستان) و توجه ویژه به صنایع دستی به پیشرفت استان کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243691/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی