فعالیت حزبی «آذر منصوری» غیرقانونی است


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب دوباره آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد ملت را به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی غیرقانونی دانست و گفت: انتخاب دبیرکل و شورای مرکزی باید به تایید کمیسیون برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986015/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی