فهرست کاندیداهای جبهه «صبح ایران» منتشر شد


تهران- ایرنا- فهرست کاندیداهای جبهه «صبح ایران» در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400310/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی