فهرست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان در تهران رونمایی شد


تهران ـ ایرنا ـ فهرست ۳۰ نفره «صدای ملت» در انتخابات دوزادهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران به سرلیستی «علی مطهری» رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394817/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی