فهم دقیق سلامت معنوی قرآن‌بنیاد، نیازمند واکاوی از منظر آیات الهی است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور گفت: سلامت معنوی، مهم‌ترین، عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین بُعد از این مقوله است و فهم دقیق سلامت معنوی قرآن‌بنیاد، نیازمند واکاوی از منظر آیات الهی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393908/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی