فوتبال فقط ورزش نیست!


تهران- ایرنا- بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفقیت تیم‌های ملی فوتبال صرفا تاثیرات ورزشی ندارند و می‌توانند هبستگی اجتماعی و امید به آینده را در جوامع افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955055/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی