فیصل مقداد: ترک اراضی سوریه از سوی نیروهای بیگانه اولویت ایران و سوریه است


دمشق- ایرنا- وزیر امور خارجه سوریه ترک اراضی سوریه از سوی نیروهای بیگانه را اولویت اصلی ایران و سوریه عنوان کرد و گفت: ماموریت ما در منطقه این است که اوضاع را به شرایط طبیعی خود برگردانیم چراکه ما با چالش‌های مشترکی مواجه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052435/%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی