فیلم|افشای عملیات رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان با رمز «جواد روحی»


ساری- ایرنا- رسانه‌های بیگانه از فوت یک زندانی در بیمارستان نوشهر ذوق‌زده شدند و از پنج‌شنبه هفته گذشته برنامه‌های متعددی را به نام همدردی با مردم برای القای آشوب در جامعه با اسم رمز جواد روحی آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217650/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی