فیلم/ بازدید معاون اول رییس جمهور از ‌پایانه مرزی شلمچه


آبادان – ایرنا – محمد مخبر دزفولی معاون اول رییس جمهور، برای بررسی روند تردد زائرین اربعین حسینی، شنبه وارد پایانه مرزی شلمچه در غرب خرمشهر شد، وی همچنین با برخی از زایران اربعین حسینی از نزدیک گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218260/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی