فیلم/بازدید نماینده ویژه رییس مجلس از پردیس کشاورزی کاشان


کاشان-ایرنا-نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در کاشان و آران و بیدگل روز شنبه از هنرستان دولتی پسرانه پردیس کشاورزی کاشان بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84966535/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی