فیلم| بوموسی؛ رزمایش اقتدار و دفاع مستحکم از جزایر ایرانی


بندرعباس – ایرنا – رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه برای دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس، با تمرکز بر جزیره بوموسی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190018/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی