فیلم| تلاش شبانه روزی برای تحقق وعده آب؛ عزمی به قامت سیستان و بلوچستان


زاهدان- ایرنا- ندای تشنگی مردم سیستان و بلوچستان به ویژه در شمال استان طی ۲ سال گذشته به گوش مسوولان رسیده و حالا صدای گام‌های دولت مردمی برای پایان دادن محدودیت دسترسی به آب، بیش از هر زمانی مستمر و مداوم شنیده می‌شود تا هم ارمغانی برای امید مردم و هم التیامی بر سختی‌های آنها باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244369/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی