فیلم| حضور متفاوت سخنگوی دولت در جمع دانش آموزان قمی


قم- ایرنا- علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ بخشی از دوران دبستان خود را در مرکز آموزشی امیرکبیر قم گذرانده است ساعتی را کنار دانش آموزان مقطع متوسطه امیرکبیر بود و ضمن اجرای یک بازی، هماهنگ بودن همه بخش های کشور با یکدیگر برای دستیابی به اهداف را متذکر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923200/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی