فیلم | روزهای اول جنگ به روایت خلبانان بوشهری


بوشهر- ایرنا- روایت خلبانان دوران دفاع مقدس از اولین پاسخ پایگاه ششم شکاری بوشهر به حملات جنگنده های عراقی و نقش موثر این پایگاه در این دوران


منبع: https://www.irna.ir/news/85242725/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی