فیلم| رژه شناورهای نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس


بندرعباس – ایرنا – همزمان با هفته دفاع‌مقدس شناورهای تمام ایرانی شهید سلیمانی و شهید ناظری، ناو شهید رودکی، انواع شناورهای موشک انداز و تندرو و شناورهای بسیج مردمی از جمله یگان‌هایی بودند که در خلیج همیشه فارس رژه اقتدار برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236250/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی