فیلم/مذاکره معاون رییس جمهور با وزیر جهاد کشاورزی برای رفع مشکل فروش برنج مازاد مازندران


ساری- ایرنا- معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: در خصوص مشکل ۵۰۰ هزار تن برنج موجود در انبارهای مازندران شب گذشته با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم تا راه حلی پیدا کند و هرچه سریعتر برنج ها را از مردم بخرند یا بازار کشور را آماده کنند تا این برنج ها زودتر به فروش برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954698/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی