فیلم| مروری بر دستاوردهای اقتصادیِ ۲ سال گذشته دولت سیزدهم در مازندران


ساری- ایرنا- – دولت سیزدهم با درک جایگاه و نقش بااهمیت مازندران در توسعه کشور تاکنون قدم های موثری از جمله رشد اقتصادی چهار درصدی پس از ۱۰ سال، نرخ ۴۴ درصدی مشارکت اقتصادی و بازگرداندن ۱۹۸ واحد صنعتی به چرخه تولید در این استان برداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217077/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی