فیلم | نیروی دریایی راهبردی ارتش شکوه جاودان آب های آزاد و بین المللی جهان


قشم – ایرنا – نیروی دریایی راهبردی ارتش با گسترش منطقه ماموریت خود به پهنه آب های آزاد جهان، ضمن صیانت از منافع جمهوری اسلامی ایران با استفاده از دیپلماسی دفاعی، سیادت دریایی نظام اسلامی را به عرصه نمایش گذاشته و سپیدپوشان دریا دل آن سرود ای صدای رسای بودنم، یک نفس از تو دل نمی کنم، ای جان پناه دریا و آسمان، وارث هویت من ایران را زمزمه کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132471/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی