قائم بر مدار آسمان – ایرنا

قائم بر مدار آسمان

تهران-ایرنا- بعدازظهر امروز بود که خبر پرتاب زیرماهواره بر قائم ۱۰۰ منتشر شد. ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ ماهواره بری سه مرحله‌ای و سوخت جامد است که قادر خواهد بود ماهواره‌های با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933522/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی