قاضی‌زاده هاشمی: ۱۶۰۰ بار هم لازم باشد برای احقاق حقوق مردم صحبت می‌کنم

ادامه دارد… د.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881250/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA

احسان قاضی‌زاده هاشمی عصر چهارشنبه در یک گفت وگوی تلویزیونی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: یک ماه است که صحبت نکرده‌ام، منتها دوستان تقریبا روزانه درباره بنده صحبت می‌کردند، سعی من بر سکوت بود تا از این اتفاقات عبور کنیم. اولین ورود من به ماجرای‌های ورزش مربوط به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ورزش بود. در طول مدت ۶ سال گذشته، ۴ سال در تلفیق بودجه کمیسیون فرهنگی بودم و موضوعات مختلفی را پیگیری کرده‌ام. در همه حوزه ها بحث و پیگیری داشته‌ام اما حوزه ورزش برجسته‌تر دیده شده است.

 نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال بر خلاف صحبت‌های وزیر به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسیده است، گفت: در دولت قبلی اساسنامه فدراسیون فوتبال برای تصویب با امضای رئیس جمهور وقت به مجلس ارائه شد اما با تغییر دولت باید امضای رئیس جمهور جدید و وزیر ارسال شود که این اتفاق هنوز نیفتاده است. اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال حکم قانون را ندارد و تنها در ثبت شرکت ها ثبت شده است و برای تصویب آن باید لایحه‌ای با امضای رئیس جمهور داده شود.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه که مجلس اختیارات زیادی دارد؛ تاکید کرد: تصویب بودجه و قانون، حق استیضاح و سوال از ابرازهای نمایندگی است و این به معنی دخالت نیست، مجلس نظارت می‌کند و دخالتی در کار نیست و اینطور نیست که بگوید آقای الف در یک فدراسیون باشد یا آقای ب، مجلس ناظر بر قانون‌گرایی در بودجه و تحقیق و تفحص از حوزه‌های مختلف است. این مربوط تنها به دستگاه های دولتی نیست و نهادهای بین‌المللی تبعیت از قوانین داخلی را قبول دارند. در حوزه ورزش به همین صورت است.

وی افزود: این ورود هم به دلیل احقاق حقوق مردم و استیفای آن است و سر و گوشمان از انتقاداتی که از ورود ما می‌کنند اما ما به دنبال اجرای قانون و نظارت بر آن هستیم و به جای ۱۶۰ بار که دوستان گفته‌اند صحبت کرده‌ام، لازم باشد ۱۶۰۰ بار دیگر هم صحبت می‌کنم.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی