قاضی عسکر: جمهوری اسلامی با تبدیل تحریم‌ها به فرصت زیر سلطه هیچ قدرتی نیست


شهرری – ایرنا – تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران به رتبه پانزدهم علمی دنیا دست پیدا کرده و تنها کشوری است که با تبدیل تهدید و تحریم‌ها به فرصت، زیر سلطه هیچ قدرتی قرار ندارد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85010585/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی