قالیباف انتخاب رئیس جدید مجلس ملی کبیر جمهوری ترکیه را تبریک گفت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب نعمان کورتولموش را به عنوان رئیس جدید مجلس ملی کبیر جمهوری ترکیه تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134048/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی