قالیباف: ترور کور نشان از درماندگی دشمن در مقابل ایران است


شیراز- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ترور کور که نشان از استیصال و درماندگی دشمنان است، توسط ظالم درمانده علیه مقتدر مظلوم به کار گرفته می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965087/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی